Uutinen 5.9.2013

Ilmatieteen laitoksen avoimet säätiedot on otettu innolla vastaan

Monet kehittäjät ovat hyödyntäneet laitoksen avointa dataa. Myös uutta yritystoimintaa on syntynyt.

Ilmatieteen laitos julkaisi kesällä säätietojaan maksuttomana, avoimen rajapinnan kautta. Monet kehittäjät ovat jo hyödyntäneet avoimia säätietoja sekä laitoksen julkaisemaa esimerkkikirjastoa.

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan palveluun on rekisteröitynyt tähän mennessä vajaa 3000 kehittäjää. Ensimmäiset ulkopuolisten sovelluskehittäjien avointa dataa hyödyntäneet ratkaisut julkaistiin jo palvelun testivaiheessa maaliskuussa. Syksyyn mennessä avoimen datan sovelluksia löytyy jo kymmeniä.

Ilmatieteen laitos avasi kesäkuussa koneluettavan rajapinnan kautta yhteensä 14 aineistoa. Rajapinnan kautta on tarjolla noin 100 000 havaintoa vuorokaudessa. Avattujen aineistojen joukossa ovat muun muassa säätutka- ja salamahavaintoja, sää- ja merihavaintoja, malliennustedataa sekä aikasarjoja. Lisäksi rajapinnan kautta ovat haettavissa myös Liikenneviraston tiesäähavainnot. Lisää aineistoja tullaan avaamaan loppuvuodesta 2013 sekä vuoden 2014 aikana.

Ilmatieteen laitos kannustaa avoimen datan hyödyntämiseen

Avoimen datan rajapinnan käyttökynnyksen alentamiseksi Ilmatieteen laitos tarjoaa tuotekehittäjille avoimen lähdekoodin referenssikirjaston. Syksyn aikana Ilmatieteen laitos järjestää kehittäjille myös infotilaisuuksia avoimen datan hyödyntämisestä.

Tänä vuonna Ilmatieteen laitos on mukana myös Apps4Finland-kilpailussa järjestäjäkumppanina. Kilpailun tavoitteena on kannustaa avoimen datan hyödyntämiseen uusilla ja luovilla tavoilla. Ilmatieteen laitos toivoo että kilpailun kautta syntyisi uusia ideoita ja toteutuksia, joissa säätietoa yhdisteltäisiin muuhun saatavilla olevaan avoimeen dataan.

Avoin data mahdollistaa uutta yritystoimintaa

Yksi avoimen datan ympärille jo syntyneistä uusista yrityksistä on Spatineo Oy. Ilmatieteen laitoksen datan avausprojekti on merkittävästi tukenut Spatineo Oy:tä palveluidensa kehittämisessä.

Ilmatieteen laitos on tehnyt jo parin vuoden ajan yhteistyötä Spatineon kanssa. Yhteistyössä on parannettu rajapintojen laatua ja toimintavarmuutta kattavilla ja ennakoivilla rajapintojen testauksilla. Lisäksi yhteistyötä on tehty Inspire-direktiivin vaatimien raporttien laadinnassa. Yhteistyö Spatineon kanssa on tarjonnut Ilmatieteen laitokselle myös selkeän näkyvyyden palvelujen käyttöön eli siihen mikä tieto on kiinnostavaa, koska sitä haetaan ja miten esimerkiksi sääilmiöt näkyvät kohonneina säätietojen kysyntämäärinä.

Lisätietoja:

Listaus Ilmatieteen laitoksen avaamista aineistoista http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot

Avoimen lähdekoodin referenssikirjasto Github-palvelussa https://github.com/fmidev/metoclient-ui

Ilmatieteen laitos: Tarja Riihisaari, yksikön päällikkö, Palvelukehitysyksikkö puh. 029 539 4136

Spatineo Oy: Kristian Jaakkola, toimitusjohtaja puh. 040 529 7497