Uutinen 12.10.2021

Tutkimus selvitti palorypälehapon merkitystä ilmakehässä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä

Ilmatieteen laitos oli mukana Max Planck -Instituutin johtamassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin palorypälehapon fotolyysin vaikutuksia useiden ilmakemiallisesti keskeisten yhdisteiden muodostumiseen boreaalisella alueella.
Kuva: Adobe Stock

Tutkimus perustuu ensimmäisiin mittauksiin palorypälehapon (C3H4O3) pitoisuudesta ilmakehässä boreaalisessa metsässä, eli pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Mittaukset tehtiin Helsingin yliopiston SMEAR II -mittausasemalla Hyytiälässä. Mitattuja pitoisuuksia käytettiin lähtöaineistona mallissa, jolla tutkittiin palorypälehapon fotolyysin (valohajoamisen) vaikutusta useisiin ilmakemian kannalta keskeisiin yhdisteisiin.

Tutkimus osoitti, että mittausten aikana suurin asetaldehydin (CH3CHO) lähde boreaalisen metsän ilmakehässä on palorypälehapon fotolyysi, eli valokemiallinen reaktio, jossa yhdiste hajoaa fotonien vaikutuksesta. Lisäksi se on merkittävä peroksiradikaalien CH3C(O)O2 ja HO2 lähde. Näillä yhdisteillä on huomattava rooli useissa alailmakehän kemian kannalta keskeisissä prosesseissa ja nyt saadut tulokset mahdollistavat näiden prosessien entistä tarkemman kuvaamisen jatkossa.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Ville Vakkari, Ilmatieteen laitos, p. 050 4076133, ville.vakkari@fmi.fi

Eger, P. G., Vereecken, L., Sander, R., Schuladen, J., Sobanski, N., Fischer, H., Karu, E., Williams, J., Vakkari, V., Petäjä, T., Lelieveld, J., Pozzer, A., and Crowley, J. N.: Impact of pyruvic acid photolysis on acetaldehyde and peroxy radical formation in the boreal forest: theoretical calculations and model results, Atmos. Chem. Phys., 21, 14333–14349, https://doi.org/10.5194/acp-21-14333-2021, 2021.

Tieteellinen artikkeli luettavissa täällä

TiedeuutinenIlmakemiaPohjoinen havumetsävyöhyke