Uutinen 15.3.2022

Peltojen hiilensidontaa voidaan nyt seurata ja ennustaa reaaliajassa

Pelto-observatoriossa voi katsella lähes reaaliaikaista tietoa ja ennusteita maanviljelyn vaikutuksista koepeltojen hiilitaseeseen ja kasvien kasvuun. Observatorio havainnollistaa peltoekosysteemien seurannan ja hiilensidonnan todentamisen nykyaikaisia menetelmiä.
Measuring instrumentation at Qvidja. Photo: Laura Heimsch.

Uudessa tiedeartikkelissa esitellään tutkijoiden, maanviljelijöiden, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä kehittämä Pelto-observatorio -palvelu. Artikkelin kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitokselta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Suomen ympäristökeskuksesta, Elävä Itämeri -säätiöstä sekä Helsingin ja Amsterdamin yliopistoista.

Pelto-observatorio näyttää mittaustietoa maaperän ja kasvillisuuden prosesseista sekä laskee hiilivirtoja ja -varastoja osin lähes reaaliajassa. Se arvioi viljelykäytäntöjen vaikutuksia satoon, biomassaan ja hiilensidontaan. Yhdelle koepellolle esitetään päivittäin automaattisesti päivittyvä 15 vuorokauden nurmisato- ja hiilitase-ennuste. Se on ensimmäisiä tällaisia ennusteita maailmassa.

Tietoa viljelytoimien vaikutuksista sekä maaperän hiilen määrästä ja pysyvyydestä tarvitaan, jotta osataan valita parhaat toimet eri kasveille, maaperille ja ilmasto-olosuhteille. Tiedon avulla voidaan arvioida viljelytoimien vaikutuksia ja kehittää kustannustehokkaita menetelmiä maanviljelyn kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Pelto-observatorion ydin on tekijöiden kehittämä menetelmä seurata ja ennustaa peltoekosysteemin toimintaa ja hiilitasetta. Menetelmä yhdistää kenttämittauksia, automaattisia mittausteknologioita, säätietoja, satelliittimittauksia ja mallinnusta tietokonelaskentajärjestelmään. Pelto-observatoriossa on tällä hetkellä kolme Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston intensiivisesti mittaamaa tutkimuspeltoa. Lisäksi siellä on 20 Carbon Action -työhön osallistuvaa pilottitilaa, jotka testaavat hiiliviljelykäytäntöjä eri puolilla Suomea viiden vuoden ajan. Uusia kohteita lisätään parhaillaan.

Pelto-observatorio on katseltavissa verkkosivustolla ja mobiililaitteissa. Tulevaisuudessa tällainen palvelu voi toimia viljelijöiden päätöksenteon tukena, sillä he voivat sen avulla seurata viljelytoimien vaikutuksia pelloillaan. Pelto-observatorio havainnollistaa tulevaisuuden hiililaskennan ja kasvihuonekaasuinventaarioiden menetelmiä.

Lisätietoja:

Tutkija Olli Nevalainen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 4634 885, olli.nevalainen@fmi.fi Tutkimuskoordinaattori Åsa Stam, Ilmatieteen laitos, puh. 050 531 3477, asa.stam@fmi.fi Tieteellinen johtaja Jari Liski, Ilmatieteen laitos, puh. 040 7485 088, jari.liski@fmi.fi

Viite: Nevalainen, O., Niemitalo, O., Fer, I., Juntunen, A., Mattila, T., Koskela, O., Kukkamäki, J., Höckerstedt, L., Mäkelä, L., Jarva, P., Heimsch, L., Vekuri, H., Kulmala, L., Stam, Å., Kuusela, O., Gerin, S., Viskari, T., Vira, J., Hyväluoma, J., Tuovinen, J.-P., Lohila, A., Laurila, T., Heinonsalo, J., Aalto, T., Kunttu, I., and Liski, J. 2022. Towards agricultural soil carbon monitoring, reporting, and verification through the Field Observatory Network (FiON), Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems, 11: 93–109.

Tieteellinen artikkeli on saatavilla Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems -lehdessä.

TiedeuutinenIlmastoHiilensidontaPelto-observatorio