Uutinen 3.11.2023

Tutkimuksessa selvitettiin orgaanisen hiilen ja alkuainehiilen pitoisuuksia ja lähteitä Suomessa

Hiukkasmaisen orgaanisen hiilen merkittävin lähde Suomen tausta-asemilla oli kasvillisuudesta vapautuvien orgaanisten kaasujen muodostuvat hiukkaset kesäisin. Alkuainehiilelle suurimmat pitoisuudet puolestaan havaittiin talvisin tai silloin kun ilmamassat saapuivat Suomeen kaakosta.
Kuva: Shutterstock.

Tulokset selviävät tutkimuksesta, jossa selvitettiin orgaanisen hiilen ja alkuainehiilen lähteitä ja pitoisuuksia. Orgaanisen hiilen ja alkuainehiilen pitoisuudet pienenivät etelästä pohjoiseen päin mentäessä, ja pitoisuudet olivat samaa suuruusluokka kuin joissakin muissa syrjäseuduilla tai tausta-alueilla tehdyissä tutkimuksissa.

Orgaaniselle hiilelle suurimmat pitoisuudet mitattiin kesäisin biogeenisisistä kaasuista muodostuneiden hiukkasten nostaessa pitoisuuksia. Alkuainehiilelle suurimmat pitoisuudet puolestaan mitattiin talvisin. Alkuainehiilen merkittävin lähde Suomessa on puunpoltto ja liikenne.

Yleisesti pitkästä mittaussarjassa havaittiin pientä laskua joko orgaanisen hiilen tai alkuainehiilen pitoisuuksissa vuosien myötä joillakin mittauspaikoilla. Aikaisemmissa tutkimuksissa mustan hiilen eli noen pitoisuuksissa on havaittu selvää laskua kaupunkialueilla liikenteen päästörajoitusten ansiosta.

Pitkäaikaiset hiukkasmittaukset ovat tärkeitä lähteiden, ilmanlaadun ja päästövähennysten vaikutusten arvioimisessa

Hiukkasten on todettu vaikuttavan haitallisesti ilmastoon, ilmanlaatuun ja terveyteen. Hiukkasten mahdollisten haitallisten terveysvaikutusten vuoksi annettiin vuonna 2008 ilmanlaatua koskeva direktiivi. Direktiivin mukaan kaikkien EU-jäsenmaiden on määritettävä muun muassa orgaanisen hiilen ja alkuainehiilen pitoisuus ilmassa leijuvista pienhiukkasista. Tällä tarkoitetaan halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin (µm) kokoisia hiukkasia.

Suomessa direktiivin mukaisia orgaanisen hiilen ja alkuainehiilen pitoisuusmittauksia tehdään Ilmatieteen laitoksen kolmella mittausasemalla: Virolahti, Utö ja Matorova. Virolahden mittausasema sijaitsee Kaakkois-Suomessa noin 40 kilometriä Kotkasta itään, Utö Saaristomerellä noin 60 kilometriä rannikosta ja Matorova subarktisella vyöhykkeellä Pallaksella Pohjois-Suomessa.

Virolahdella mittaukset aloitettiin vuonna 2010, Utössä 2011 ja Matorovalla 2014. Nyt julkaistussa tutkimuksessa mittausasemien tuloksia käsitellään vuoden 2021 loppuun. Pitoisuuksia mitattiin Sunset Laboratory Inc. -nimisen yrityksen valmistamalla lähes jatkuvatoimisella OC-EC-analysaattorilla.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Minna Aurela, Ilmatieteen laitos, puh. 050 567 3003, minna.aurela@fmi.fi

Tieteellinen artikkeli on saatavilla Atmospheric Environment -julkaisussa.

Viite: Friman, M., Aurela, M., Saarnio, K., Teinilä, K., Kesti, J., Harni, S. D., Saarikoski, S., Hyvärinen, A., & Timonen, H. (2023). Long-term characterization of organic and elemental carbon at three different background areas in northern Europe. Atmospheric Environment, 310, 119953. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119953

TutkimusTiedeuutinenIlmanlaatuOrgaaninen hiiliAlkuainehiili