Uutinen 16.9.2021

Ilmatieteen laitos seuraa otsonikerroksessa tapahtuvia muutoksia satelliittien ja maanpintamittausten avulla

Otsonikerrosta tuhoavien aineiden käytön rajoittavaa Montrealin sopimusta pidetään esimerkkinä onnistuneesta kansainvälisestä yhteistyöstä ympäristönsuojelun saralla. Ilmatieteen laitos seuraa elpyvän otsonikerroksen tilaa monin eri tavoin.
Ilmatieteen laitoksen radiometri mittaamassa UV-säteilyä ja kokonaisotsonia Marambion tutkimusasemalla Etelämantereen niemimaalla. Kuva Gonzalo Gambarte, SMN.

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä otsonipäivää. Yläilmakehän otsonikerros suojaa maapalloa haitalliselta auringon ultraviolettisäteilyltä. Otsonikerrosta tuhoavien aineiden käyttö rajoitettiin Montrealin pöytäkirjassa vuonna 1987. Sen seurauksena otsonikerros on alkanut elpyä, mutta vuosien välinen vaihtelu jokakeväisessä otsonikadossa on suurta erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla.

Juuri nyt eletään mielenkiintoisia aikoja eteläisellä pallonpuoliskolla, kun siellä on kevät ja otsonikato on voimistumassa napa-alueella. Ilmatieteen laitos seuraakin aktiivisesti otsoniaukon kehitystä sekä satelliittien että maanpintamittausten avulla.

“Myös suomalais-argentiinalaisena yhteistyönä tehtävät otsoniluotaukset antavat tietoa otsonikerroksen pystyjakaumasta Marambion tutkimusasemalla Etelämantereella. Ilmatieteen laitoksen UV-säteilyä mittaava radiometri on juuri matkalla paikan päälle täydentämään vuonna 2000 alkanutta UV-mittausaikasarjaa", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Kaisa Lakkala.

Otsoniluotaukset Marambion tutkimusasemalla Etelämantereella elokuussa 2021. Kuvassa näkyy stratosfäärin otsonikerroksen merkittävä oheneminen noin 10–25 kilometrin korkeudella maanpinnasta (25.8.2021 tehty luotaus). Kuva: Leif Backman.

Ilmatieteen laitos tuottaa maanpinta- ja satelliittimittausten avulla UV- ja otsonituotteita, joiden avulla tilannetta pystytään seuraamaan hetki hetkeltä. Lisäksi apuna ovat Ilmatieteen laitoksella kehitetty ennustemalli SILAM sekä kansainväliset ennustemallit.

"Vuodesta 2010 lähtien Ilmatieteen laitos on osallistunut Euroopan avaruusjärjestö ESAn Ozone-CCI-projektiin ja johtanut siinä pitkien aikasarjojen tuottamista. Näiden aikasarjojen erityispiirteenä on otsonin korkeusjakaumien tarkastelu suurella tarkkuudella", Ilmatieteen laitoksen tutkija Viktoria Sofieva selittää.

Ilmastonmuutos hidastaa otsonikerroksen palautumista

Montrealin pöytäkirjan vaikutukset ehkäisevät myös ilmastonmuutosta hilliten omalta osaltaan kasvihuonepäästöjä. Tämä on hyvä asia, koska ilmastonmuutoksen on havaittu vaikuttavan otsonikerrokseen. Ilmastonmuutos hidastaa otsonikerroksen palautumista arktisessa stratosfäärissä ja saattaa jopa lisätä otsonikatoa.

"Esimerkiksi keväällä 2020 havaittiin poikkeuksellisen voimakasta otsonikatoa arktisessa stratosfäärissä ", Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Rigel Kivi kertoo.

Lisätietoja:

Neljän vuoden välein järjestettävä kansainvälinen Quadreannial Ozone -symposium järjestetään tänä vuonna verkossa 3.-9.10.2021. Symposiumi kokoaa otsonitutkijat esittämään tutkimustuloksiaan, jotka käsittelevät ilmakehän otsonia, sen havainnointia ja vaikutusta ihmisten terveyteen ja ekosysteemeihin.

Tutkimuksia

von der Gathen, P., Kivi, R., Wohltmann, I. et al. Climate change favours large seasonal loss of Arctic ozone. Nat Commun 12, 3886 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24089-6

Sofieva, V. F., Szeląg, M., Tamminen, J., Kyrölä, E., Degenstein, D., Roth, C., Zawada, D., Rozanov, A., Arosio, C., Burrows, J. P., Weber, M., Laeng, A., Stiller, G. P., von Clarmann, T., Froidevaux, L., Livesey, N., van Roozendael, M., and Retscher, C.: Measurement report: regional trends of stratospheric ozone evaluated using the MErged GRIdded Dataset of Ozone Profiles (MEGRIDOP), Atmos. Chem. Phys., 21, 6707–6720,https://doi.org/10.5194/acp-21-6707-2021, 2021

Muualla verkossa

YK:n otsonipäivän tiedote

Video Montrealin pöytäkirjasta ja Ilmatieteen laitoksella tehtävästä otsoni- ja UV-säteily -tutkimuksesta

Ilmatieteen laitoksen SAMPO-palvelun lähes reaaliaikaiset kuvat otsoni- ja UV-tilanteesta pohjoisella pallonpuoliskolla

Vanhempi tutkija Viktoria Sofieva, Ilmatieteen laitos, viktoria.sofieva@fmi.fi, puh. 050 380 3413 Erikoistutkija Rigel Kivi, Ilmatieteen laitos, rigel.kivi@fmi.fi, puh. 029 539 2728  Tutkija Kaisa Lakkala, Ilmatieteen laitos, kaisa.lakkala@fmi.fi, puh. 040 747 6792

OtsoniOtsonikerrosMontrealin sopimus