Tiedote 25.3.2011

Suomen ylle tulossa poikkeuksellisen ohut otsonikerros

Ennusteiden mukaan lähipäivinä Suomen yli liikkuu vähäotsoninen alue. Tämä vaikuttaa myös maan pinnalle tulevan UV-säteilyn määrään.
Kuva: Antonin Halas

Kokonaisotsonin määrän väheneminen Suomen yllä merkitsee sitä, että viikonloppuna selkeän sään vallitessa UV-indeksin ennustetaan nousevan keskipäivällä tasolle kolme Etelä-Suomessa, kun se normaalisti on tähän aikaan vuodesta noin 1.5. Keskimäärin UV-indeksi saavuttaa arvon 3 vasta toukokuun alussa. Ilmatieteen laitos muistuttaa, että Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeen mukaan auringolta on syytä suojautua kun UV-indeksi ylittää arvon 3. Auringon UV-säteily tulee siis ottaa huomioon viikonloppuna ulkona liikuttaessa. Etenkin silmät tulee suojata, sillä silmiin kohdistuu UV-säteilyä sekä suoraan auringosta että säteilyä heijastavasta lumihangesta.

Ilmatieteen laitos seuraa jatkuvasti UV-säteilyn tasoa ja tiedottaa päivittäisistä UV-indekseistä internet-sivulla http://ilmatieteenlaitos.fi/uvi-ennuste sekä tarvittaessa säätiedotuksien yhteydessä. UV-indeksi eli UVI kertoo auringon haitallisen UV-säteilyn määrän yhdellä luvulla. Ilmatieteen laitos laatii myös lyhyen aikavälin UV-ennusteita. Niiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota UV-säteilyn terveysriskeihin. Ihon ja silmien suojautumistarve alkaa, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Keskimäärin tämä siis toteutuu Etelä-Suomessa toukokuun alusta elokuun loppuun ja Pohjois-Suomessa kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Tällä hetkellä suojautumistarve ilmenee noin kuukautta normaalia aikaisemmin.

Ilmastonmuutos voi edistää otsonikadolle suotuisia olosuhteita

Normaalisti tähän aikaan vuodesta kokonaisotsonin määrä Suomen yllä on noin 400 Dobson yksikköä [DU] ja nyt määrä laskee 260 Dobson yksikköön. Otsonia on siis tällä hetkellä n. 35 prosenttia vähemmän kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Tilanne näyttää ennusteissa jatkuvan ainakin huhtikuun alkuun. Poikkeuksellisen kylmät lämpötilat 20 kilometrin korkeudella stratosfäärissä yhdessä yhä korkeiden ilmakehän otsonia tuhoavien aineiden pitoisuuksien kanssa ovat johtamassa tänä keväänä ennätykselliseen otsonikatoon pohjoisilla alueilla.Arvioiden mukaan ilmastonmuutos johtaa siihen, että alailmakehässä lämpötilat nousevat ja ylempi ilmakehä kylmenee. Samalla myös Arktisen alueen otsonikerros kylmenee. Arktisilla alueilla se voi tarkoittaa sitä, että olosuhteet otsonikadolle tulevat otollisimmaksi.

Päivitys 30. maaliskuuta 2011:

Suomen päällä on lähipäivinä edelleen poikkeuksellisen vähän otsonia

Tilanne jatkuu viikonlopun (2.-3.4.) yli, jonka jälkeen vähäotsoninen alue siirtyy Suomen päältä itään. Alhaisen kokonaisotsonin takia UV-säteily on myös vuodenaikaan nähden voimakasta. UV-indeksi nousee Etleä-Suomessa noin kolmeen. Kuvissa näkyy kokonaisotsonijakaumaennuste Suomen yllä. Ennuste on tuotettu kemia-kuljetus-mallilla (FinROSE) Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen sääennustusdatasta. FinROSE-malli on kehitetty Ilmatieteen laitoksella kansainvälisessä yhteistyössä. Mallia käytetään otsonitutkimuksessa.

Kuvassa aikasarja kokonaisotsonille ja UV-indeksille Etelä- ja Pohjois-Suomelle. Otsoni- ja UVI-ennuste on laskettu mallituloksista.

Lisätietoja:

UVI-ennuste: http://ilmatieteenlaitos.fi/uvi-ennusteRyhmäpäällikkö Leif Backman, puh. 050 405 0752, leif.backman@fmi.fi

UV-säteily:Vanhempi tutkija Tapani Koskela, puh. 050 584 9054, tapani.koskela@fmi.fi

OMI-mittaukset:Ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen, puh. (09) 1929 4665, johanna.tamminen@fmi.fiNASAn Aura-satellitissa on mukana suomalais-hollantilainen OMI-mittalaite, joka mittaa otsonin määrää. Sen avulla voidaan mitata myös UV-indeksiä. Tilannetta voi seurata reaaliaikaisesti täällä:http://omivfd.fmi.fi/WMO:n tiedote aiheesta: http://www.wmo.int/pages/mediacentre/pressOMI-mittaukset viime päiviltä: http://www.ava.fmi.fi/~jtammine/toms