Vuodenaikais- ja ilmastosovellukset

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen vaativat käytännön toimia yhteiskunnan kaikilla aloilla ulottuen yrityksistä eri tason julkisiin toimijoihin. Erityisen tärkeitä ne ovat aloilla, joiden toimintaan sää ja ilmasto vaikuttavat voimakkaasti, sekä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvien investointien suunnittelussa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt sekä lyhyemmän aikavälin säässä että pidemmän aikavälin ilmastossa, mikä johtaa näiden aihealueiden osalta entistä laajempaan asiantuntijapalveluiden tarpeeseen.

Ilmatieteen laitoksen Vuodenaikais- ja ilmastosovellukset -ryhmä koostuu kansainvälisesti tunnetuista asiantuntijoista, jotka tutkivat erimittaisten sää- ja ilmastoskaalan ennustemallien käytettävyyttä ja jälkiprosessoinnin mahdollisuuksia. Ryhmän vastuulla on kehittää ja pilotoida operatiivisia sään vaihtelun ja ilmasto-olosuhteiden vaikutuksia ilmentäviä sää- ja ilmastoskaalan malleja ja ennustemenetelmiä. Vuodenaikais- ja ilmastosovellukset -ryhmä onkin vahvasti mukana Ilmatieteen laitoksen ilmasto-, meri- ja asiakaspalveluiden sekä kansainvälisten ja operatiivisten Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n, ERA4CS- ja Copernicus -ilmastonmuutospalveluiden kehittämisessä.

Vuodenaikais- ja ilmastosovellukset -ryhmä tuottaa kunkin toimijan tarpeisiin räätälöityjä palveluita. Ryhmä tuottaa muun muassa:

  • tietoa nykyisen ilmaston vaihtelevuudesta

  • ilmastonmuutosskenaarioita

  • skenaarioiden käyttöön liittyvää neuvontaa esim. riskianalyyseissä

  • ilmastonmuutoskoulutusta

  • vuodenaikaisennusteiden kehittämistä Suomen olosuhteisiin

Räätälöityjen ilmastosovelluksien avulla voidaan avustaa eri sektoreiden toimijoita vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten toiminta riippuu säästä ja ilmastosta?

  • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa toimintaan?

  • Miten suuri riski ilmastonmuutos on toiminnalle?

  • Mitä mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen liittyy?