Sää- ja ilmastosovellukset ja palvelukehitys

Ryhmä tukee yhteiskunnan toimintavarmuuden, terveysturvallisuuden ja ilmastotietoisuuden kehittämistä. Ryhmä kehittää ja ylläpitää ilmastoviestintää ja ilmastodata- ja karttapalveluita ja tukee näin monia Ilmatieteen laitoksen palveluita.

  • Ryhmä tutkii sään ja ilmaston vaikutuksia luonnonympäristöön, kuten metsiin, peltoihin ja tuntureihin, mutta myös ihmisiin ja erityisesti terveysriskeihin, kuten vektorivälitteisiin tauteihin ja niiden esiintymisolosuhteisiin.

  • Ryhmä kehittää uutta mikroilmastollista vaikutusmallinnusta ja siihen liittyvää mittausta hyvin tarkassa aika- ja paikkaskaalassa.

Lisäksi ryhmän asiantuntijat osallistuvat Ilmastokatsaus-lehden toimitukseen ja Ilmasto-opas.fi-sivuston koordinointiin. Ryhmän asiantuntijat osallistuvat myös Ilmatieteen laitoksen palveluprosesseihin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin.