Tietosuojaseloste: Sää-sovellus ja Omat havainnot - voimassa alkaen 26.11.2020

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä: Ilmatieteen laitos PL 503, Erik Palménin aukio 1 00101 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo(at)fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö: Ismo Karjalainen puh. 029 539 2106 ismo.karjalainen(at)fmi.fi

3. Tietosuojavastaava: Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa(at)fmi.fi  

4. Rekisterin nimi: Ilmatieteen laitoksen Sää-sovellus ja Omat havainnot -toiminto

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tietojen tarkoituksena on kerätä vapaaehtoisilta informaatiota säähavainnoista: mitä, missä ja milloin säässä tapahtuu. Havaintoja hyödynnetään mm. lähihetkiennustamisessa ja säävaroitusten laatimisessa sekä tutkimustarkoituksissa. Omien havaintojen tunniste yksilöi laitteen, johon sovellus on asennettu ja sillä on tehty havainto. Tämä laitetunnisteen generoinnin tarkoituksena on se, että järjestelmä voi kirjata, kuinka monta havaintoa kullakin laitteella on tehty. Kirjautuneilla käyttäjillä vastaava tieto on heidän puhelinnumeroonsa perustuva. Käyttäjät eivät näe toistensa tunnisteita eikä puhelinnumeroita. Sovellus käyttää paikkatietoja säätietojen välittämiseen käyttäjän sijaintiin ja omien havaintojen havainnon sijainnin määrittämiseen. Taustapaikannus tarvitaan sovelluksen pienoisohjelmaa (widget) varten. Paikkatietoja ei välitetä kolmannelle osapuolille.

Sää-sovelluksen käyttäminen ei edellytä omien havaintojen lähettämistä.

6. Käsittelyn oikeusperuste: Havaintojen lähettäjän suostumus      

7. Rekisterin tietosisältö: Laitetunniste (satunnainen sovelluksen generoima merkkijono), aika- ja paikkatieto, havainto, lisätietokenttä (vapaaehtoinen) sekä erikseen kirjautuneille käyttäjille puhelinnumero ja kirjautuneen käyttäjän nimi (vapaaehtoinen), kaupunki/kunta (vapaaehtoinen), maa (vapaaehtoinen), sähköpostiosoite (vapaaehtoinen) sekä Ilmatieteen laitokselle lähetetyt valokuvat (vapaaehtoinen).

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Sovelluksen käyttäjät.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät: Ilmatieteen laitoksen työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät Sää-sovelluksen tuotettujen havaintojen tarkastelua. Lisäksi mahdolliset Ilmatieteen laitoksen yhteistyökumppanit, joille havaintoja voidaan jakaa tutkimustarkoituksissa tai jonkin säätilanteen kuvaamiseksi. Niissä tapauksissa laitetunniste- ja puhelinnumerotietoa ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Sovelluksessa käytetään käyttäjien autentikointiin ja omien havaintojen tallentamiseen Google Firebase -palvelua, jonka osalta käytössämme ovat Firebasen Authentication, Cloud Functions for Firebase, Cloud Storage for Firebase ja Cloud Firestore.

Lisätietoja Google Firebase -palvelun tietosuojasta voi lukea täältä: https://firebase.google.com/support/privacy

11. Rekisterin suojauksen periaatteet: Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on Ilmatieteen laitoksen henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Kuka tahansa ei pääse tietoihin käsiksi, vaan niitä säilytetään tunnuksien ja salasanojen takana.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit: Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, esim. havaintojen tutkimustarkoituksiin.

13. Rekisteröidyn oikeudet: Käyttäjillä on oikeus saada tietää, onko häntä koskevia tietoja mahdollisesti tallentunut järjestelmään ja pyytää tarvittaessa niiden poistoa. Tietoja saatetaan siirtää järjestelmästä toiseen. Jos tietoja siirretään Ilmatieteen laitoksen ulkopuolelle, niistä poistetaan henkilöitä/laitteita yksilöivät tiedot eli laitetunniste ja kirjautuneiden käyttäjien osalta lisäksi puhelinnumero. Tällöin havainnontekijä on tuntematon. Käyttäjällä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Käyttäjä voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Muu informaatio: Kts. Omat havainnot -toiminnon esittely