Tiedote 15.9.2008

Tiedote - UbiCasting-hanke tuottaa tietoa säästä kaupunkimittakaavassa

Yhteiskunnista on tullut yhä herkempiä sään vaikutuksille. Tämä on lisännyt tarvetta kaikkialla läsnä oleville sääpalveluille. Ilmatieteen laitoksen koordinoima UbiCasting-projektikokonaisuus tähtää tuotteisiin, jotka tuottavat jatkuvasti ajan tasalla olevaa tietoa pienialaisista sääilmiöistä kaupunkimittakaavassa.

Kuva: Eija Vallinheimo

Viimevuosien tekninen kehitys ja standardien kehittyminen ovat edesauttaneet uusien, korkeasti automatisoitujen ja integroitujen sääpalvelujen kehittämistä. UbiCasting-projekti keskittyy lyhyen ennustejakson ennustusmenetelmien ja asiakassovellusten kehittämiseen ja organisaatioiden välisiin sovelluksiin. Hankkeen pääpaino on ilmakehätutkimuksen ohella sää- ja ilmanlaadun palvelusovellusten pilotointi tienpidon ja teollisuuden tarpeisiin. Sää ja sen erilaiset sovellutukset tiesäähän ja ilmanlaatuun ovat tärkeitä sekä turvallisuuden että talouden kannalta.

Ilmatieteen laitos ja Vaisala Oyj yhteistyökumppaneineen käynnistivät tammikuussa 2005 Helsinki Testbed -säähavaintoverkkokokeilun Helsingin ympäristössä. UbiCasting-projekti on jatkoa tälle hankkeelle. Jatkoprojektissa jo pystytettyä tihennettyä säähavaintoverkkoa käytetään osana uusia käyttäjätuotteita, jotka palvelevat teollisuutta ja yrityksiä, mutta yleisesti myös viranomaistahoja ja kansalaisia. Säähavaintojen lisäksi käytössä on uusi sään analyysimalli sekä sään ja ilmanlaadun ennustusmalleja. Samoja havaintomastoja ja malleja hyödynnetään eri toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

Yhteistyöllä tuloksiinIlmakehän mallinnusmenetelmien kehittämisen ohella tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä ja yhteistyötä informaation saattamiseksi käyttäjien ulottuville. Hankkeessa on kehitetty uusi teiden suolausmalli sekä toteutettu uusi leviämismallisovellus kaasupäästöjen seurantaan onnettomuustilanteissa. Molemmat viime kädessä parantavat tienkäyttäjien ja muidenkin kansalaisten turvallisuutta. Hankkeessa pilotoitavaa säätilanteen analyysijärjestelmää voi vapaasti kokeilla Helsinki Testbedin internet-sivuilla. Kokkolassa tehtävässä pilottisovelluksessa on keskitytty teollisuusalueiden ja sataman jokapäiväisiin sään tuomiin haasteisiin. Kokkolan pilotin asiakastarpeita ovat edustaneet Kokkolan suurteollisuusalueiden yritykset (www.kip.fi) sekä Kokkolan kaupunki.

Projektikokonaisuudessa on mukana Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston hankkeiden lisäksi kaksi yritysprojektia Vaisala Oyj:n ja Insta Defsec Oy:n vetäminä. Projektia ovat rahoittaneet Tekesin Ubicom-ohjelma, Ilmatieteen laitos, Vaisala Oyj, Insta Defsec Oy, Destia Oy, Fortum Oyj, Teollisuuden Voima Oyj ja Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV).

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos / Havaintopalvelut, Jani Poutiainen, puh. (09) 1929 4140Ilmatieteen laitos / Kaupalliset palvelut, Vesa Kurki, puh. (09) 1929 3100Helsingin yliopisto / Fysiikan laitos, Timo Vesala, puh. (09) 191 50862Vaisala Oyj, Ari Meskanen, puh. (09) 8949 2473Insta Defsec Oy, Marko Hautakangas, puh. (040) 772 3022

Säätilanteen analyysijärjestelmä internetissä