Tiedeuutisten arkisto

Tarkempia maasähkökentän ennusteita kolmiulotteisilla malleilla

Tarkempia maasähkökentän ennusteita kolmiulotteisilla malleilla

Tuore tutkimus osoittaa, että kolmiulotteisilla malleilla voidaan ennustaa maasähkökenttiä tarkemmin kuin yksiulotteisilla malleilla. Tuloksista on hyötyä sähköntuottajille ja suurjänniteverkkojen toimijoille.

Maasähkökenttä indusoituu avaruusmyrskyjen vaikutuksesta, mikä saattaa aiheuttaa merkittäviä häiriöitä pitkiin johtaviin rakenteisiin, kuten suurjänniteverkkoihin sekä kaasu- ja öljyputkiin.

Ilmatieteen laitoksella selvitettiin kolmiulotteisen maan johtavuusmallin käyttöä maasähköennusteiden tuottamisessa. Ennusteita verrattiin yksiulotteisten johtavuusmallien ennusteisiin.

Tulosten perusteella maasähkökenttä saattaa olla huomattavasti suurempi kuin mitä yksiulotteisilla johtavuusmalleilla saadaan. Kolmiulotteisella mallilla ennustettu sähkökenttä poikkeaa merkittävästi yksiulotteisesta ennusteesta erityisesti valtamerten rannikoilla sekä muualla, jossa maaperän vaakasuuntaisen sähkönjohtavuuden vaihtelu on suurta.

Tarkemmista malleista on hyötyä etenkin kyseisten paikkojen sähköntuottajille sekä suurjänniteverkkojen toimijoille.

Lisätietoa:

tutkija Ilja Honkonen, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi, puh. 050 380 3147

Honkonen, I., Kuvshinov, A., Rastätter, L., & Pulkkinen, A. (2018). Predicting global ground geoelectric field with coupled geospace and three‐dimensional geomagnetic induction models. Space Weather, 16. https://doi.org/10.1029/2018SW001859