Tiedeuutisten arkisto

Syksyjen lämpiäminen ei juuri hyödytä kevätviljojen kasvatusta Suomessa

Syksyjen lämpiäminen ei juuri hyödytä kevätviljojen kasvatusta Suomessa

Ilmastonmuutoksen myötä kasvukaudet pidentyvät molemmista päistä. Kasvukauden aikaisempi käynnistyminen keväällä mahdollistaa viljojen varhaisemman kylvämisen. Kasvukauden pidentyminen syksystä ei sen sijaan suuremmin auta kevätviljojen kasvattajia.

Syksyllä valon vähyys rajoittaa kasvien kasvua, mutta viljojen kannalta vieläkin suurempi ongelma on syksyjen märkyys. Sademäärien ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan ainakin jonkin verran, eikä syksyn niukka auringonvalo pysty kuivattamaan viljakasvustoja puintikelpoisiksi, vaikka lämpötilat olisivatkin nykyistä korkeampia. Sen tähden viljat on syytä tulevaisuuden lämpöisemmässä ilmastossa puida suunnilleen samaan aikaan kuin nykyäänkin.

Leudontuvassa ilmastossa maa pysyy sulana pitkälle syksyyn ja alkutalveen, jolloin runsastuvat sateet herkästi huuhtovat ravinteita ja maa-ainesta vesistöihin. Vaarana on vesien rehevöityminen. Tämän estämiseksi sadonkorjuun jälkeen kannattaa maaperän suojaamiseksi kasvattaa maanpeitekasveja, jotka samalla tuottavat maan kasvukykyä kohentavaa eloperäistä ainesta. Monet peitekasvit hyötyvät lauhoista sateisista syyssäistä ja pitkään jatkuvasta kasvukaudesta.

Tutkimuksen laativat Suomen luonnonvarakeskuksen maataloustutkijat. Ilmatieteen laitoksen osuus rajoittui ilmastonmuutostietojen toimittamiseen.

Lisätietoja:

Professori Pirjo Peltonen-Sainio, Suomen luonnonvarakeskus, pirjo.peltonen-sainio@luke.fi

Peltonen-Sainio, P.,  T. Palosuo, K. Ruosteenoja, L. Jauhiainen & H. Ojanen, 2018: Warming autumns at high latitudes of Europe: an opportunity to lose or gain in cereal production?  Regional Environmental Change, 18, 1453-1465.  DOI: 10.1007/s10113-017-1275-5. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1275-5

Tutkimus ilmestyi vuoden 2018 toukokuussa.