Tiedeuutisten arkisto

Polaarimerten mittaustekniikoita koottiin yhteenvetoartikkeliin

Polaarimerten mittaustekniikoita koottiin yhteenvetoartikkeliin

Talvella jäätyvien merien, kuten Jäämeren ja Itämeren, vedenkorkeutta ja jään paksuutta mitataan säännöllisesti satelliiteista. Tuore tutkimusartikkeli kokoaa yhteen erilaisia satelliittialtimetrien mittaustekniikoita jääpeitteisillä merillä.

Remote Sensing -lehdessä vastikään julkaistu artikkeli on kattava katsaus siitä, miten satelliitin mittauksista erotetaan railot merijään keskeltä ja miten raakadatasta lasketaan geofysikaalisia suureita, kuten vedenkorkeus ja merijään paksuus. Ilmatieteen laitoksen tutkijat olivat mukana kirjoittamassa artikkelia yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen kanssa.

Artikkeli liittyy läheisesti eurooppalaisen kaukokartoitusohjelman tulevaisuuteen. Muun muassa merijään paksuutta mittaava "Copernicus Polar Ice and Snow Topography Altimeter" eli CRISTAL on yksi kolmesta ehdokkaasta tulevaksi polaarialueita mittaavaksi satelliitiksi, joista ensimmäinen laukaistaisiin avaruuteen suunnitelman mukaan vuonna 2025.

Euroopan avaruusjärjestö laukaisi ensimmäisen talvisin jäätyvien merien mittaamiseen soveltuvan altimetrin, eli pinnan korkeutta mittaavan laitteen, vuonna 1991 ERS-1-satelliitin mukana. Nykyään maata kiertää kolme eurooppalaista polaarialueita mittaavaa altimetrisatelliittia: Cryosat-2, Sentinel-3A ja Sentinel-3B.

Cryosat-2- ja SMOS-satelliittien mittauksista laskettu pohjoisen merijään paksuus 1–7.4.2019.

 

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Eero Rinne, polaarimerten oseanografia ja merijää, Ilmatieteen laitos, p. 050 448 7681, eero.rinne@fmi.fi

Quartly, G.D.; Rinne, E.; Passaro, M.; Andersen, O.B.; Dinardo, S.; Fleury, S.; Guillot, A.; Hendricks, S.; Kurekin, A.A.; Müller, F.L.; Ricker, R.; Skourup, H.; Tsamados, M. Retrieving Sea Level and Freeboard in the Arctic: A Review of Current Radar Altimetry Methodologies and Future Perspectives. Remote Sens. 2019, 11, 881. https://doi.org/10.3390/rs11070881

https://www.mdpi.com/2072-4292/11/7/881