Lämpötilaennusteen osuvuus

Kuvassa pystyakselilla näkyy lämpötila (°C) ja vaaka-akselilla päivämäärä. Kunkin päivän ylin havaittu paikkakuntakohtainen lämpötila näkyy keltaisella värillä ja sitä vastaava paikkakuntakohtainen ennuste sinisellä värillä. Vertailussa näkyvät ennusteet on laadittu aina havaintoa edeltävänä päivänä.