Ilmanlaadun raja-arvot

Terveyshaittojen ehkäiseminen

Raja-arvot määrittelevät ilmansaasteille korkeimmat sallitut pitoisuudet, joiden ylittyessä viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi. Raja-arvot ovat Euroopan unionin sitovimmat ilmanlaatunormit.

YhdisteAikaRaja-arvo* µg/m3Sallitut ylitykset vuodessa
Rikkidioksidi SO2

Tunti

Vuorokausi

350

125

24

3

Typpidioksidi NO2

Tunti

Vuosi

200

40

18

-

Hengitettävät hiukkaset PM10

Vuorokausi

Vuosi

50

40

35

-

Pienhiukkaset PM2.5Vuosi25 
Lyijy PbVuosi0.5-
Bentseeni C6H6Vuosi5-
Hiilimonoksidi CO8 tuntia10 000-

* Kustakin tunti- ja vuorokausiraja-arvopitoisuuden ylityksestä on viipymättä tiedotettava väestölle.

Suomen oloissa merkityksellisimmät raja-arvot ovat typpidioksidin vuosiraja-arvo ja hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvo. Muiden ylittyminen on mahdollista lähinnä vakavan häiriötilanteeen seurauksena teollisuusympäristössä tai hyvin poikkeuksellisissa meteorologisissa olosuhteissa liikenneympäristöissä.

Kasvillisuuden suojeleminen

Lisäksi kasvillisuuden suojelemiseksi on annettu omat kriittiset tasot.

YhdisteAikaKriittinen taso µg/m3
Rikkidioksidi SO2Vuosi/Talvikausi20
Typen oksidit NO+NO2Vuosi30

Kasvillisuuden suojelun raja-arvoja tulee soveltaa metsä- ja maaseutualueilla eli niin sanotuilla tausta-alueilla. Suomessa tausta-alueiden pitoisuudet jäävät selvästi näiden raja-arvojen alle.

Tarkempaa tietoa näistä säädöksistä ympäristöhallinnon sivuilta.