Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yhdessä kehitetty pienen hilavälin sääennustusmalli HIRLAM, kuuluu tärkeimpiin yhteispohjoismaisiin projekteihin.

HIRLAM-yhteistyö on aloitettu jo vuonna 1985. Mallia ovat sittemmin ryhtyneet käyttämään myös esim. Irlanti, Hollanti ja Espanja.

Viime vuosina yhteistyötä on laajennettu ja tiivistetty monella meteorologian alueella. Vuonna 1998 allekirjoitettiin yhteispohjoismainen NORDMET-sopimus, jonka yhteistyöalueet kattavat suurimman osan meteorologisen infrastruktuurin alueista: havainnot, tietohallinto, tutkimus, tuotekehitys, tuotanto ja koulutus.

NORDMETin lisäksi järjestään vuosittain Pohjoismaisten pääjohtajien kokous. Järjestävä maa vaihtuu joka vuosi. Kokouksessa käsitellään yhteispohjoismaisia linjauksia, esimerkiksi kansainvälisissä järjestöissä sekä pohditaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta. Joka toinen vuosi järjestetään pohjoismaiset meteorologipäivät, johon varsinkin päivystävät meteorologit osallistuvat.

Säätutkayhteistyö Itämeren alueen maiden kanssa

EU-projekti BALTRAD:ssa kehitetään säätutkatietojen reaaliaikaisen vaihtamisen ja käsittelyn mahdollistava ohjelmisto Itämeren alueelle. Samalla kehitetään uusia laskentamenetelmiä, joiden avulla tutkatiedon laatu ja erotuskyky paranevat. Projektiin osallistuvat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian, Puolan ja Valko-Venäjän kansalliset sääpalvelut sekä Suomesta Säteilyturvakeskus STUK.

Projektissa tuotetaan järjestelmä, joka tuottaa tutkatiedosta meteorologisia tuotteita yhtenäisellä tavalla kaikissa jäsenmaissa. Tuotantojärjestelmä toteutetaan samalla sellaiseksi, että se toisaalta mukautuu vastaamaan paikallisia tarpeita ja toisaalta mahdollistaa meteorologisten laskentamodulien vaihdon maiden välillä.

BALTRAD-projektissa tutkitaan myös sitä, miten tutkatuotteita voidaan hyödyntää erilaisissa käyttösovelluksissa. Projektin puitteissa tutkittavia tutkatuotteiden sovellusaloja ovat mm. säteilyturvallisuus, tulvaennustaminen ja ilmailupalvelut.

BALTRAD-projekti saa EU:n Itämeren alueen ohjelman (INTERREG IV B9) rahoitusta 2,1 miljoonaa euroa vuosina 2009 - 2011.