Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa

Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yhdessä kehitetty pienen hilavälin sääennustusmalli HIRLAM, kuuluu tärkeimpiin yhteispohjoismaisiin projekteihin.

HIRLAM-yhteistyö on aloitettu jo vuonna 1985. Mallia ovat sittemmin ryhtyneet käyttämään myös esim. Irlanti, Hollanti ja Espanja.

Viime vuosina yhteistyötä on laajennettu ja tiivistetty monella meteorologian alueella. Vuonna 1998 allekirjoitettiin yhteispohjoismainen NORDMET-sopimus, jonka yhteistyöalueet kattavat suurimman osan meteorologisen infrastruktuurin alueista: havainnot, tietohallinto, tutkimus, tuotekehitys, tuotanto ja koulutus.

NORDMETin lisäksi järjestään vuosittain Pohjoismaisten pääjohtajien kokous. Järjestävä maa vaihtuu joka vuosi. Kokouksessa käsitellään yhteispohjoismaisia linjauksia, esimerkiksi kansainvälisissä järjestöissä sekä pohditaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta. Joka toinen vuosi järjestetään pohjoismaiset meteorologipäivät, johon varsinkin päivystävät meteorologit osallistuvat.