NORDMET

NORDMET on pohjoismaista yhteistyötä infrastruktuurin alueella. Tavoite on yhteistyön avulla alentaa kustannuksia ja tehostaa toimintoja seuraavilla yhteistyöalueilla: havainnot, tietohallinto, tutkimus, tuotekehitys, tuotanto ja koulutus.

Yhteistyösopimus on allekirjoitettu vuonna 1998. Tanskan ilmatieteen laitos liittyi viimeisenä pohjoismaana sopimukseen vuonna 2001.

Organisaatio

NORDMETin hallintoneuvosto on korkein päättävä elin. Pohjoismaiden ilmatieteen laitosten pääjohtajat toimivat NORDMET-hallintoneuvostona. He kokoontuvat vähintään kerran vuodessa yleensä loppukesästä päättämään NOSCin eli NORDMET Steering Committeen esille tuomista asioista. Hallintoneuvosto päättää uusien toimintojen aloittamisesta ja nimittää myös Steering Committeen jäsenet.

NORDMET Steering Committeen (NOSC) tehtävät

  • on toimintojen toimeenpaneva elin

  • raportoi hallintoneuvostolle työryhmien töistä

  • on uusien toimintojen aloitteen tekijä

  • nimittää työryhmien vetäjät

  • tarkastelee työryhmien suunnitelmat ja raportit ja on

  • vastuussa käytetyistä resursseista

  • hyväksyy vuotuiset multilateraalisopimukset ja erityissopimukset