Neuvottelukunta

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on mm. arvioida yleisesti IL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tukea laitoksen strategista suunnittelua.

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunta 15.1.2021-14.1.2024

 • Puheenjohtaja: rehtori Mari Walls, Tampereen yliopisto

 • Varapuheenjohtaja: yksikön johtaja Miikka Rainiala, liikenne- ja viestintäministeriö 

Muut jäsenet:

 • pääjohtaja, Johanna Buchert, Luonnonvarakeskus

 • kansleri Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto

 • verkostojohtaja Jarno Ilme, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

 • johtaja, vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen, Yleisradio Oy

 • luottamushenkilö, henkilöstön edustaja Satu Kekki, Ilmatieteen laitos

 • toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Destia Oy

 • toimitusjohtaja Raine Luojus, Fintraffic Lennonvarmistus Oy

 • kenraalimajuri, operaatiopäällikikö Kari Nisula, puolustusvoimat, Pääesikunta

 • tutkimusjohtaja Tanja Suni, ympäristöministeriö

 • johtava asiantuntija Jenni Tapio, työ- ja elinkeinoministeriö

 • pääjohtaja Jussi Kaurola, Ilmatieteen laitos

 • pääjohtajan assistentti Joanna Saarinen, Ilmatieteen laitos (neuvottelukunnan sihteeri)