Neuvottelukunta

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on mm. arvioida yleisesti IL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tukea laitoksen strategista suunnittelua.

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunta 15.1.2018-14.1.2021

 • Puheenjohtaja: professori Mari Walls, rehtori, Tampereen yliopisto

 • Varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Miikka Rainiala, liikenne- ja viestintäministeriö* 

Muut jäsenet:

 • kansleri Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto

 • toimitusjohtaja Raine Luojus, Air Navigation Services Finland Oy

 • johtaja Jarno Ilme, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom*

 • tutkimusjohtaja Tanja Suni, ympäristöministeriö*

 • toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Destia*

 • uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Jouko Jokinen, Yleisradio Oy

 • alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

 • operaatiopäällikkö, prikaatinkenraali Pasi Välimäki, puolustusvoimat, Pääesikunta**

 • pääjohtaja Jussi Kaurola, Ilmatieteen laitos (1.6. - 31.8.2020)***

 • yhteyspäällikkö Kari Österberg, Ilmatieteen laitos (henkilöstön edustaja)

 • pääjohtajan assistentti Joanna Saarinen, Ilmatieteen laitos (neuvottelukunnan sihteeri)

*15.3.2019 alkaen

**19.8.2019 alkaen

***1.6.2020 alkaen