Neljäs arviointiraportti: Tieteellinen perusta ilmastopoliittiselle päätöksenteolle entistä vahvempi

IPCC:n uusin, neljäs arviointiraportti valmistui ja hyväksyttiin vuonna 2007. Raportti vahvisti entisestään aiempia arvioita ihmisen toiminnan aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Etenkin ilmastonmuutoksen alueellisia vaikutuksia koskevat arviot ovat aiempaa luotettavampia. Uusi huolenaihe on se, että lämpeneminen vaikuttaa vähentävästi maaekosysteemien ja valtamerien sitomaan hiilimäärään. Tämä lisää päästöistä ilmakehään jäävän hiilidioksidin osuutta.

Raportin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kustannukset ovat sitä suurempia, mitä enemmän maapallon keskilämpötila nousee. Erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen haitallisille vaikutuksille ovat riskialttiilla alueilla sijaitsevat köyhät yhteiskunnat.

Raportti muistuttaa, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan rajoittaa hillitsemällä ilmaston muuttumista ja toisaalta sopeutumalla uusiin olosuhteisiin. Kumpikaan näistä keinoista ei kuitenkaan yksin riitä. Hallituksilla on käytettävissään laaja valikoima keinoja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen. Politiikkatoimiin perustuva tehokas päästöjen hintasignaali voi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi kaikilla toimitaloilla. Energiasektorin investoinnit ovat tärkeässä asemassa. Sektorin päästöjen palauttaminen vuoden 2005 tasolle vuoteen 2030 mennessä vaatisi laajan investointien suunnan muutoksen. Tästä aiheutuvat keskimääräiset lisäkustannukset olisivat kuitenkin korkeintaan luokkaa 5-10 %. Kustannukset vaihtelevat merkittävästi yksittäisissä maissa ja eri toimitaloilla.

Raportin mukaan lähimmän kahden, kolmen vuosikymmenen kuluessa tehtävillä ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla ja investoinneilla on suuri vaikutus siihen, saadaanko ilmakehän pitoisuudet pysäytettyä alhaiselle tasolle. Tähän voidaan päästä käyttämällä jo olemassa olevia tai lähiaikoina markkinoille odotettavia teknologioita. Tätä varten on luotava oikeat kannusteet ja poistettava tavoitetta haittaavat esteet.

Osaraporttien 2007 yhteenvedot pdf-muodossa

IPCC 2007: Osa 1 - Luonnontieteellinen perusta. Yhteenveto päätöksentekijöille (pdf, 3 559 kt, Ilmatieteen laitos)

IPCC 2007: Osa 2 - Vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus. Yhteenveto päätöksentekijöille (pdf, 492 kt, Suomen ympäristökeskus)

Synteesiraportin 2007 yhteenveto-osa

IPCC 2007: synteesiraportti. Yhteenveto päätöksentekijöille (pdf, 1173 kt, Suomen ympäristökeskus)

Erikoisraportit

IPCC tuottaa laajojen arviointiraporttien lisäksi myös nk. erikoisraportteja (esimerkkinä Carbon Dioxide Capture and Storage) sekä menetelmäraportteja (esimerkkinä Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories).