Tietojärjestelmäseloste: Avoimen datan latauspalvelu

Julkisuuslain (621/1999) mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan latauspalvelu

Tietojärjestelmän vastuutaho

Ilmatieteen laitos
Erik Palmenin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki
Puh. 029539 1000
avoin-data@fmi.fi

Tietojärjestelmän omistajan toimiala ja toimintayksikkö

Tietojärjestelmän datan tuotanto

Palvelukehitys: Mikko Visa.

Tekninen ylläpito

Tietohallinto / Tietojärjestelmät -ryhmä, ryhmäpäällikkö Janne Korhonen.

Tietoaineistot

Havaintopalvelut, Merentutkimus / Aallokko ja vedenkorkeus-ryhmä sekä Meren dynamiikka ja mallinnus-ryhmä, Tietohallinto, Palvelukehitys.

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Ilmatieteen laitoksen avoin datan tietoaineistojen latauspalvelu (OGC Web Feature Service (WFS) palvelu)

Tietolähteet

Ilmatieteen laitoksen hallinnoimat havainto-, tilasto- ja ennustemalliaineistot. Lisäksi palvelusta on saatavilla Liikenneviraston tuottamia tiesäähavaintoja.

Tarkemmat tiedot aineistoista ja niiden sisällöistä ks. http://catalog.fmi.fi ja ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot

Tiedot ovat vuosilta tai alkaen vuodesta

Tietojen päivitystiheys

Tietojen julkisuus / salassapidettävyys

Tiedot julkisia. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja avoimen datan lisenssin hyväksymistä.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Sää- ja merihavainnot saatavilla olevista havaintolaitteista ks. ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot

Salassa pidettävät tiedot ja salassa pidon peruste

Avoimen datan asiakasrekisteri (rekisteriseloste http://ilmatieteenlaitos.fi/avoimen-datan-rekisterin-tietosuojaseloste). Henkilötietorekisteri (HTL § 5)

Tietojärjestelmän julkinen osoite

 

 

 

10.12.2018