Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus

Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Sodankylässä toimii monipuolisena ja pitkälle kehitettynä havainto- ja tutkimusalustana sekä omille että vieraileville tutkimusprojekteille. Yhtäjaksoiset meteorologiset mittaukset on aloitettu vuonna 1908. Tänä päivänä tutkimuskeskuksessa vastaanotetaan dataa useista naparatasatelliiteista.Tämän datan lisäksi myös muiden yhteistyötahojen toimittamia satelliittidatoja prosessoidaan ja arkistoidaan.

Alueella tuotetaan ainutlaatuista tietoa paitsi ilmakehän eri kerrosten, myös kasvillisuuden, maaperän ja lumen vaikutuksesta muun muassa hiilidioksidin pitoisuuteen ja hiilen kiertoon. Vertailuainestoa tuotetaan ilmakehänluotausten, maanpintahavaintojen ja mastomittausten avulla. Mittaustietojen avulla kehitetään jatkuvasti uusia kaukokartoitus- ja mallinnusmentelmiä ympäristössä tapahtuvien muutosten seuraamiseksi ja ennustamiseksi. Yhteistyössä Sodankylän Geofysiikan Observatorion kanssa havainnoidaan ja tutkitaan ilmakehän ja Maan lähiavaruuden vuorovaikutusilmiöitä, esimerkiksi revontulia.

Sodankylän tutkimuskeskus yhdessä Pallaksen alueen mittausinfrastruktuurin kanssa on myös arktisen ja pohjoisten alueiden johtava satelliittiaineistojen validointi- ja tutkimusalue. Yhdessä Pallaksella Sammaltunturin laella sijaitsevan kasvihuonekaasuja mittaavan aseman kanssa Lapin ilmatieteellinen tuktimuskeskus muodostaa  korkealaatuisen satelliittiteknologialla varustellun, maapallon ilmakehää seuraavan Pallas-Sodankylä GAW-aseman (Global Atmospheric Watch). Mittausten ja tuktimuksen avulla parannetaan maapalloa havainnoivien satelliittilaitteiden käyttökelpoisuutta mm. lumipeitteen ja lumen ominaisuuksien monitoroinnissa ja kasvihuonekaasupitoisuuksien mittauksissa. Näin edistetään ratkaisevasti kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä ilmastonmuutostutkimuksessa.