Meriliikenteen pakokaasupäästöjen mallintaminen

Laivojen pakokaasupäästöjen arviointimalli STEAM yhdistää automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) lähettämät laivakohtaiset paikkaraportit yksityiskohtaiseen tekniseen tietoon jokaisesta Itämerellä liikkuvasta aluksesta.

Kansainvälisen merenkulun kattojärjestön sääntöjen mukaan jokaisessa laivassa, joka ylittää 300 tonnin rajan, AIS- järjestelmä on oltava toiminnassa. Tämä lähestymistapa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden laivojen pakokaasupäästöjen yksityiskohtaiseen mallintamiseen ja seurantaan. Koska STEAM-malli on laivakohtainen ja se huomioi aluksiin asennettujen päästövähennysjärjestelmien vaikutuksen NOx, SOx, CO, CO2 ja PM2.5-päästöihin, mallia voidaan soveltaa erilaisissa skenaariotutkimuksissa.

Aallokon ja myrskyalueiden vaikutusta laivojen kulkuun ja siitä seuraavien päästöjen kehittymistä voidaan tutkia yksityiskohtaisesti. Mallia voidaan soveltaa millä tahansa merialueella tai jopa maailmanlaajuisesti, jos AIS-tietoa alueelta on saatavissa.