Kalibrointi- ja analyysimenetelmät

Kalibrointilaboratorion menetelmien perusteena olevat standardit, menetelmät ja/tai ohjeet.

Kalibrointimenetelmät: dynaaminen laimennus, permeaatiomenetelmä, UV-fotometrinen menetelmä kaasufaasititraus ja laminaarinen virtausmenetelmä.

Analyysimenetelmät: UV-fluoresenssimenetelmä, kemiluminesenssimenetelmä, ei-dispersiivinen IR-menetelmä, UV-fotometrinen menetelmä.

Laboratorion työntekijä käyttämässä permeaatiouunia.
Kuvassa permeaatiouuni, jota käytetään kalibrointikaasujen tuottamiseen. Kuva Jari Walden.

Kalibrointimenetelmät

Dynaaminen laimennus Dynaamista laimennusmenetelmää käytetään tunnettujen rikkidioksidi-, typpimonoksidi- ja hiilimonoksidipitoisuuksien tuottamiseen. Kaasulähteenä on kaasupullo ja kaasu laimennetaan tarvittaviin pitoisuuksiin dynaamisella laimennuksella.

 • ISO 6145-6:2017 Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods -- Part 6: Critical orifices

 • ISO 6145-7:2011 Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods -- Part 7: Thermal mass flow controllers

Permeaatiomenetelmä Permeaatiomenetelmää käytetään tunnettujen rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuuksien tuottamiseen. Permeaatiolaitteiston kaasulähteenä on permeaatioputki, josta permeoituvan kaasun tuotto määritetään gravimetrisesti. Permeaatiomenetelmällä tuotettu kaasu laimennetaan tarvittaviin pitoisuuksiin dynaamisella laimennuksella.

 • ISO 6145-10:2002 Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods -- Part 10: Permeation method

UV-fotometrinen menetelmä Laboratoriolla on käytössä primaarimenetelmään perustuva UV-fotometrinen mittalaite, Standard Reference Photometer no:37 (SRP-37) otsonianalysaattorien ja otsonikalibraattorien kalibrointiin. Menetelmässä tuotetaan haluttu määrä otsonikaasua, jonka pitoisuus mitataan laitteen omalla fotometrillä.

 • SFS-EN 14625:2012 Ambient air quality -- Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry

Kaasufaasititraus Kaasufaasititrausmenetelmässä tuotetaan tunnettuja otsoni- ja typpidioksidipitoisuuksia. Menetelmää käytetään NO-NOx- analysaattorien konvertterien hyötysuhteen määrittämiseen sekä otsonikalibrointeihin.

 • SFS 5425:1988 Ilmansuojelu. Ilman laatu. Typen oksidien määritys kemiluminesenssimenetelmällä

 • EPA-600/4-75-003 Technical assistance document for the chemiluminescence measuremenet of nitrogen dioxide (Publ. 1976)

Laminaarinen virtausmenetelmä Kaasuvirtauksien kalibroinnissa käytetään laminaariseen virtausteoriaan perustuvaa virtauselementtiä. Kulkiessaan laminaarisen virtauselementin läpi kaasuvirtaus aiheuttaa paine-eron alku- ja loppupään välille, joka voidaan laskea suoraan ns. Hagen-Poisseuillen lain perusteella. Laitteisto mittaa massavirtausnopeuden, mikä voidaan muuttaa tilavuusvirtaukseksi, kun tunnetaan mitattavan kaasun ominaisuudet.

Analyysimenetelmät:

UV-fluoresenssimenetelmä

 • SFS-EN 14212:2012 Ambient air quality -- Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence

Kemiluminesenssimenetelmä

 • SFS-EN 14211:2012 Ambient air quality -- Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence

Ei-dispersiivinen IR-menetelmä

 • SFS-EN 14626:2012 Ambient air quality -- Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy

UV-fotometrinen menetelmä

 • SFS-EN 14625:2012 Ambient air quality -- Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry

Laserabsorptioon perustuvat menetelmät (CO2, CH4, N2O, CO)

 • Menetelmät ovat uusia, niistä ei ole valmiina ISO:n tai EN standardia