Koulutamme muita ilmanlaadusta

Viemme laajaa ilmanlaadun mittaus-, arviointi- ja hallintaosaamistamme myös maihin, jotka vasta tavoittelevat hyvää ilmanlaatua. Viime vuosina olemme osallistuneet  ilmanlaadun parantamiseen tähtääviin hankkeisiin mm. Makedoniassa, Kosovossa ja Kazakstanissa Euroopan Unionin ja Maailmanpankin rahoituksella.

Skopje, Makedonia 18.11. 2011. Kuvassa pienhiukkasten (PM2.5 ) pitoisuus  noin 160 µg/m3 , typpidioksidin (NO2) pitoisuus noin  160 µg/m3.  Tämä saaste-episodi kesti noin kaksi viikkoa ja korkeimmillaan pienhiukkasten pitoisuudet olivat 490 µg/m3 ja typpidioksidin 310 µg/m3. Makedonian ilmanlaatua voi nyt seurata reaaliaikaisesti osoitteessa http://airquality.moepp.gov.mk/. Kuva: Pia Anttila.
Pristina, Kosovo 1. 11.2011. Saastepitoisuudesta ei luotettavaa tietoa. Kuva: Harald Marend.
Temirtau, Kazakstan  11.6.2013. Saastepitoisuuksista ei luotettavaa tietoa. Kuva: Pia Anttila.