Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Edellisen vuoden jääkartta

JÄÄTIEDOTUS 01.03.2021

Jäät liikkuvat itään kaikilla merialueilla.

Perämeren pohjoisosassa on 40-55 cm paksua kiintojäätä Kemi kolmeen ja Oulu kahteen. Oulu kahdesta Merikalloihin on ohutta tasaista jäätä. Ulompana on 20-45 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä. Jääkenttä on paikoin ahtautunut ja vaikeakulkuinen. Raahen edustalla on 15-35 cm paksua kiintojäätä Jaakkoon. Edelleen Nahkiaiseen on 10-20 cm paksua hyvin tiheaa ajojäätä, joka paikoin on päällekkäinajautunutta. Ulompana on 20-40 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä. Jääkenttä on paikoin ahtautunut.

Perämeren eteläosassa on saaristossa 20-40 cm paksua jäätä. Ulompana on 15-40 cm paksua, paikoin ahtautunutta, hyvin tiheää ajojäätä. Jääkentässä esiintyy puristusta ja se on paikoin vaikeakulkuinen.

Merenkurkussa on avovettä Sydostbrotten-Nordvalen linjan länsipuolella. Itäpuolella on
5-35 cm paksua tiheää ja hyvin tiheää ajojäätä. Nordvalenin pohjoispuolella on avointa. Vaasasta Ensteniin on 15-35 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on avointa Norskäriin.

Selkämerellä on saaristossa 10-25 cm paksua kiintojäätä ja ohuempaa tasaista jäätä. Jään reunassa on sohjoa.

Saaristomerellä on sisäsaaristossa 10-25 cm paksua kiintojäätä ja tasaista jäätä. Ulkosaaristossa on ohutta tasaista jäätä. Jää on paikoin päällekkäinajautunutta. Kihdin selällä on avointa.

Läntisellä Suomenlahdella on sisäsaaristossa 10-30 cm paksua kiintojäätä. Ulompana pääsoin avovettä. Suomenlahden suulla ja keskisellä Suomenlahdella on ohuita tiheitä ajojäänauhoja.

Itäisellä Suomenlahdella on 20-40 cm paksua kiintojäätä Orrengrundiin ja Rankkiin. Kiintojään edustalle on auennut noin 5-20 mpk leveä railo. Ulompana on 5-25 cm paksua harvaa ja hyvin harvaa ajojäätä.

Jäänmurtajat: Kontio, Polaris, Otso ja Urho avustavat pohjoisella Perämerellä. Sisu avustaa Perämeren eteläosassa. Zeus avustaa Merenkurkussa. Voima ja Fennica avustavat Suomenlahdella.

Avustusrajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi, Oulu, Raahe, Kalajoki, Kokkola ja Pietarsaari, IA yli 4000 tonnia
Vaasa, IA yli 2000 tonnia.
Kaskinen, IB yli 2000 tonnia.
Kristiinankaupunki, Pori, Rauma ja Uusikaupunki, Naantali, Turku, Taalintehdas ja Förby, I yli 2000 tonnia.
Hanko, II yli 2000 tonnia.
Koverhar, Lappohja, Inkoo, Kantvik, Helsinki, Sköldvik, Loviisa ja Mussalo, I yli 2000 tonnia.
Kotka ja Hamina, IB yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60°00' N tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 10 492 7600.

Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Merenkurkun tai Perämeren satamaan, on 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Reittijakojärjestelmä Merenkurkussa on tilapäisesti poissa käytöstä jääolojen takia.

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämänhetkiset murtajien sijainnit.

 

Lisätietoa