Ilmakehän kaukokartoitus

Ilmakehän kaukokartoitus-ryhmä osallistuu useisiin eri satelliitti-instrumenttihankkeisiin, joissa tutkitaan ilmakehän koostumusta ja dynamiikkaa. Ryhmä kehittää ja käyttää tutkimuksessaan satelliittimittausten ohella myös numeerisia malleja antamaan tietoa ilmakehästä, erityisesti polaarialueilla.

A-Train satelliittikonstellaatio. Kuva: NASA
Aura-satelliitti. Kuva: NASA.

Ryhmän päätutkimuskohteina ovat:

  • satelliittimittaukset ilmanlaatu- ja ilmastotutkimuksen tukena

  • maanpinnan UV -säteily

  • keski-ilmakehän rooli muuttuvassa ilmastossa

  • energeettisten hiukkasten vaikutukset keski-ilmakehässä (CHAMOS -tiimi)

  • keski-ilmakehän äkilliset lämpenemiset ja niiden vaikutukset keski- ja yläilmakehässä

  • keski-ilmakehän otsoni, gravitaatioaallot ja turbulenssi keski-ilmakehässä

  • uusien matemaattisten ja tilastollisten menetelmien kehittäminen satelliittihavaintoihin liittyvien inversio-ongelmien ratkaisemiseen

  • numeeriset mallit ja niiden kehittäminen

Tutkimus toteutetaan pääsääntöisesti hyödyntämällä satelliittimittauksia (kuten GOMOS/Envisat, OSIRIS/Odin ja OMI/EOS Aura) sekä käyttämällä niitä myös numeerisen mallinnuksen tukena. 

Satelliittihavaintoja voidaan käyttää arvioimaan ilmanlaadun muutoksia alueilla, joissa teollisuus ja liikenne aiheuttavat ilmakehään päästöjä, esimerkiksi typpidioksidia (NO2). Typpidioksidi on suurina pitoisuuksina myrkyllistä maanpinnan lähellä.  Lue tiedeuutinen aiheesta. 

Kuvassa: OMI/Aura -instrumentin mittaamia NO2 -pitoisuuksia Suomen ja Baltian alueella. Violetti väri viittaa pieniin ja tumma punainen suuriin pitoisuuksiin. Kuva: Iolanda Ialongo.

Ilmakehän kaukokartoitus -ryhmällä on vastuullaan Suomen osuus OMI (Ozone Monitoring Instrument) -instrumentin tuotteista ja niiden prosessoinnista hollantilais-suomalaisessa hankkeessa. OMI on yksi EOS-Aura-satelliitin instrumenteista. Ryhmä on vastuussa myös EUMETSAT:n Satellite Application Facility (SAF) -hankkeen johtamisesta. Näiden lisäksi ryhmä osallistuu GOMOS/Envisat laadunvalvonta työhön ja on jäsen Odin -satelliittin liittyvässä neuvoa-antavassa ryhmässä.

Lisää ryhmän ajankohtaisesta toiminnasta voit lukea täältä.

Vasemmalla: OMI/EOS Aura-instrumentin mittaama kokonaisotsoni maaliskuun lopussa otsonikadon ennätysvuonna 2011. Otsoniaukko erottuu sinertävänä alueena Skandinaavian ja Siperian yllä. Oikealla: GOMOS/Envisat-instrumentin sekä Sodankylästä lähetettyjen luotainten mittaamia otsoniprofiileja samana päivänä maaliskuun lopussa. Otsoniprofiilien mittauspaikat näkyvät täplinä myös kartalla vasemman puoleisessa kuvassa. Kuva: Janne Hakkarainen.