Tietojärjestelmäseloste: Avoimen datan hakupalvelu

Julkisuuslain (621/1999) mukainen tietojärjestelmäseloste

, Tietojärjestelmän nimi

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan hakupalvelu

Tietojärjestelmän vastuutaho

Ilmatieteen laitos, Erik Palmenin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki, puh. 029539 1000

avoin-data@fmi.fi

Tietojärjestelmän omistajan toimiala ja toimintayksikkö

Tietojärjestelmän datan tuotanto

Palvelukehitys: Mikko Visa.

Tekninen ylläpito

Tietohallinto / Tietojärjestelmät -ryhmä, ryhmäpäällikkö Janne Korhonen.

Tietoaineistot

Havaintopalvelut, Merentutkimus / Aallokko ja vedenkorkeus-ryhmä sekä Meren dynamiikka ja mallinnus-ryhmä, Tietohallinto, Palvelukehitys.

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Ilmatieteen laitoksen avoimen datan tietoaineistojen selailu- ja hakupalvelu

Tietolähteet

Ilmatieteen laitoksen hallinnoimat havainto-, tilasto- ja ennustemalliaineistot. Lisäksi palvelusta on saatavilla Liikenneviraston tuottamia tiesäähavaintoja.

Tarkemmat tiedot aineistoista ja niiden sisällöistä ks. http://catalog.fmi.fi ja https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot

Tiedot ovat vuosilta tai alkaen vuodesta

ks. http://catalog.fmi.fi

Tietojen päivitystiheys

ks. http://catalog.fmi.fi

Tietojen julkisuus / salassapidettävyys

Tiedot julkisia

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Sää- ja merihavainnot saatavilla olevista havaintolaitteista ks. http://catalog.fmi.fi ja https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot

Salassa pidettävät tiedot ja salassa pidon peruste

Ei salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

http://catalog.fmi.fi