CV Hilppa Gregow

Nimike Yksikön päällikkö (Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus)
Yhteys hilppa.gregow@fmi.fi
Postiosoite Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 HELSINKI
Käyntiosoite Erik Palménin aukio 1, 00560 HELSINKI
Faksi 029 539 3146

Asiantuntemusalueet

 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset

 • Myrskyt

 • Ääri-ilmiöiden ja riskien arviointi

 • Sää- ja vuodenaikaisennusteet

 • Ilmastopalvelu ja palveluiden yhteiskehittäminen

 • Boreaalinen metsätalous

Projektit

 • SA CLIPS (2016–2018) kehittää yhdessä kansalaisten kanssa uusia 0–46 vuorokauden mittaisia vaikutusennusteita tukemaan sääolosuhteisiin varautumista.

 • EU-C3S_51 Lot4 DECM (elokuu 2016–2018) valmistaa Euroopan komission rahoituksella laadunvarmistuspalvelun ilmastoskenaarioiden käyttäjien tueksi nk. Copernicus-ilmastonmuutospalvelun yhteyteen, jota ylläpitää ECMWF (http://www.ecmwf.int/). Hankkeessa mukana ovat HY, HZG GERICS, MetNO, DMI, OMSZ, ABHL ja CSC-Suomi (Koordinaattori)

 • EU-C3S CLIM4ENERGY (2016–2018) Euroopan muuttuva energiantuotanto, Ilmatieteen laitos keskittyy esim. roudan ja maaperän kantokyvyn vuodenaikaisvaihtelua puunkorjuun oikea-aikaisuuden ja biomassan tuotannon edistämiseksi (Koordinoi routapalvelun kehittämistä)

 • ELASTINEN (2015–2016) Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (Projektikoordinaattori)

 • EU ERA4CS (2015–2020) Euroopan ilmastopalveluiden yhdentyminen (Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen koordinaattori)

 • EU FP7 RAIN (2014–2016) Sään ääri-ilmiöiden liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkoihin kohdistuvien vaikutusten riskianalyysi, eritysesti keskittyen Itämeren ankariin merijääolosuhteisiin (Ilmatieteen laitoksen vetämän osuuden projektikoordinaattori)

 • EU FP7 CORE-CLIMAX (2013–2015) Satelliittidatan validointi ja uusanalyysit ilmastopalveluiden tueksi (Vastuullinen tutkija)

 • Sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat riskit ydinvoimaturvallisuudelle Oulussa (2013) (Projektipäällikkö)

 • EXWE SAFIR2014 (2012–2013) Suomessa teoreettisesti mahdollisten sään ääri-ilmiöiden riskien arviointi (Projektipäällikkö)

 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämeren jääpeitteeseen vuoteen 2100 (2013–2014) (Projektipäällikkö)

 • SEASON (2012–2013) Räätälöidyt 30–180 päivän merijääennusteet Itämeren alueelle ja Helsingin vuorokausilämpötilaennusteet Helsingin Energialle. (Projektipäällikkö)

 • Äärevien sää- ja avaruussääilmiöiden vaikutus kriittisiin infrastruktuureihin (2012–2013), GAIA Consulting Oy:n vetämä hanke (Ilmatieteen laitoksen osuuden projektipäällikkö)

 • EAKR-ILKKA (2012–2014) Lämpösaarekeilmiö – ilmastonvaihtelun ja ilmastonmuutoksen vaikutukset rannikko- ja sisämaan kaupunkeihin (Ilmatieteen laitoksen vetämän osuuden projektipäällikkö)

 • ADAPT (2012–2016) Alueellisesti ja ajallisesti vaihtelevien kriittisten sää-ilmiöiden vaikutusten arvioin boreaalisiin metsiin ja metsänhoitoon (Postdoc-tutkija)

 • Lumettoman maan routaolojen mallintaminen ja ennustettavuus muuttuvassa ilmastossa (2011) (Projektipäällikkö)

Tutkinnot

 • 2017: Dosentti (Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

 • 2013: FT (Metsätieteet), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

 • 2015: Johtamiskoulutus Aalto JOKO88 http://www.aaltoee.com/executive-programs/leadership-and-strategy/aalto-joko (valmistunut 12.2.2015)

 • 2013: Erikoisammattitutkinto (Tuotekehitys ja innovatiivinen johtaminen), RASTOR

 • 1999: FM (Meteorologia) Helsingin yliopisto

Aiempi työhistoria

 • 2014–2017: Yksikön päällikkö, Ilmastokeskus, Ilmatieteen laitos

 • 2011–2013: Ryhmäpäällikkö, Ilmastotutkimus ja -sovellutukset, Ilmatieteen laitos

 • 2008–2013: Tutkija Ilmatieteen laitos/Itä-Suomen yliopisto

 • 2001–2007: Tutkija, Ilmastopalvelu, Ilmatieteen laitos

 • 1999–2010: Freelance-tv-meteorologi YLE1, Yleisradio

 • 2002–2004: Tutkija (Satelliittikuvat ja käsitteelliset mallit sääanalyyseissa), Ilmatieteen laitos/EUMETSAT

 • 1998–2000: Meteorologi, merisääennusteet, Ilmatieteen laitos

 • 1997–1998: Tutkija, myrskyjen mallinnus alueellisella säämallilla (HIRLAM), Ilmatieteen laitos

 • 1995–1996: Apulaismeteorologi, Ilmatieteen laitos

 • 1994: Havainnontekijä Helsinki-Kaisaniemen sääasemalla, Ilmatieteen laitos

 • 1992–1993: Opettajan sijaisuuksia, Herttoniemen yhteiskoulun lukio ja Itä-Helsingin Musiikkiopisto

Luottamustehtävät

 • C3S-PRICIPLES, ohjausryhmän jäsen (2017–)

 • European Climate Research Alliance (ECRA), High Impact Events, puheenjohtajisto (2017–)

 • ERA4CS in-kind johtoryhmän jäsen (2015–2020)

 • EU-PRIMAVERA, ohjausryhmän jäsen (2018–)

 • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurantaryhmä, jäsen (2015–2018)

 • Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) Arctic-PRCC-työryhmä, jäsen (2015–)

 • AURORA-MaaS-työryhmä, jäsen (2015)

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön ATT eli Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen asiantuntijaryhmä, jäsen (2014–)

 • Ilmatieteen laitos, johtoryhmä, jäsen (2014)

 • EMS palkintokomitea, jäsen (2014)

 • ECMWF Expert Team Copernicus Climate Change Service, jäsen (2014)

 • EUMETNET Expert Team Climate, jäsen (2012–2014)

 • Nordic Framework for Climate Services, jäsen (2014–)

 • EU MAPPERS-projektin neuvottelukunta, jäsen (2014–2015)

 • Copernicus Userforum, jäsen (2012–)