CV Havu Pellikka

Nimike Tutkija
Yhteys havu.pellikka@fmi.fi
Postiosoite Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki
Käyntiosoite Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki
Puhelinnumero
Faksi

Asiantuntemusalueet

  • merenpinnan nousu

  • merivedenkorkeuden ääriarvot

  • säätsunamit eli meteotsunamit

Projektit

Tutkinnot

  • LuK (ympäristönsuojelutiede), 2015, Helsingin yliopisto

  • FM (geofysiikka), 2011, Helsingin yliopisto. Pro gradu -tutkielma: Grönlannin mannerjäätikön tulevaisuus - merenpinnan nousu maailmanlaajuisesti ja Itämerellä

Aiempi työhistoria

Luottamustehtävät

Linkit

Julkaisutoiminta

Vertaisarvioidut julkaisut:

Jylhä, K., Kämäräinen, M., Fortelius, C., Gregow, H., Helander, J., Hyvärinen, O., Johansson, M., Karppinen, A., Korpinen, A., Kouznetsov, R., Kurzeneva, E., Leijala, U., Mäkelä, A., Pellikka, H., Saku, S., Sandberg, J., Sofiev, M., Vajda, A., Venäläinen, A., Vira, J., 2018: Recent meteorological and marine studies to support nuclear power plant safety in Finland. Energy, 165 (A), 1102-1118, DOI: 10.1016/j.energy.2018.09.033.

Leijala, U., Björkqvist, J.-V., Johansson, M. M., Pellikka, H., Laakso, L., and Kahma, K. K., 2018: Combining probability distributions of sea level variations and wave run-up to evaluate coastal flooding risks, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 18, 2785-2799, DOI: 10.5194/nhess-18-2785-2018.

Pellikka H., Leijala U., Johansson M.M., Leinonen K., Kahma K.K., 2018. Future probabilities of coastal floods in Finland. Continental Shelf Research, 157, 32-42. DOI: 10.1016/j.csr.2018.02.006.

Pellikka H., Rauhala J., Kahma K.K., Stipa T., Boman H., Kangas A., 2014. Recent observations of meteotsunamis on the Finnish coast. Natural Hazards, 74, 197–215. DOI: 10.1007/s11069-014-1150-3.

Johansson M.M., Pellikka H., Kahma K.K., Ruosteenoja K., 2014. Global sea level rise scenarios adapted to the Finnish coast. Journal of Marine Systems 129, 35-46. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2012.08.007.

Raportteja:

Kahma K., Pellikka H., Leinonen K., Leijala U., Johansson M., 2014. Pitkän aikavälin tulvariskit ja alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Suomen rannikolla. Ilmatieteen laitos, Raportteja 2014:6.

Johansson M., Kahma K., Pellikka H., 2011. Sea level scenarios and extreme events on the Finnish coast. In: SAFIR2010, The Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 2007-2010, Final Report (E.K. Puska, V. Suolanen, Eds.). VTT Research Notes 2571, 570-578.

Jylhä K., Tietäväinen H., Venäläinen A., Johansson M., Kahma K., Pellikka H., Saku S., Ruosteenoja K., Rauhala J., Pimenoff N., Jokela A., Mäkelä M., 2011. Extreme weather and nuclear power plants (EXWE) summary report. In: SAFIR2010, The Finnish Research Programme on Nuclear Power Plant Safety 2007-2010, Final Report (E.K. Puska, V. Suolanen, Eds.). VTT Research Notes 2571, 559-569.