Meriveden korkeushavainnot

Ilmatieteen laitos mittaa meriveden korkeutta 14 mitta-asemalla eli mareografilla Suomen rannikolla.

Mareografirakennuksen sisällä oleva mittauskaivo on vaimennusputken kautta yhteydessä mereen. Kaivossa kelluva uimuri nousee ja laskee vedenkorkeuden vaihdellessa. Uimurin liikkeet rekisteröidään automaattisella mittausjärjestelmällä. Mittausten tarkkuus varmistetaan vaaitsemalla mareografi vuosittain läheiseen kiintopisteeseen ja viikoittaisilla kontrollimittauksilla.

Aineisto on laatutarkastettu. Jos mareografi on tilapäisesti pois käytöstä tai mittaustulokset ovat virheellisiä, sen vedenkorkeusarvot lasketaan viereisten mareografien mittaustuloksista mikäli ne ovat käytettävissä.

Vedenkorkeus ilmoitetaan kahdessa korkeusjärjestelmässä: teoreettisessa keskivedessä ja N2000-järjestelmässä.

Aineiston vedenkorkeushavaintojen resoluutio vuodesta 1971 alkaen on millimetri. Todellinen mittaustarkkuus on alle 1 cm. Laskettujen arvojen tarkkuus on yleensä alle 10 cm.