Aaltohavainnot ja muut poijuhavainnot

Poijuja käytetään merellä alustoina erilaisille meren tilaa tai ominaisuuksia mittaaville laitteille. Poijut voivat olla kiinteästi paikalleen ankkuroituja tai joko veden tai jään mukana ajelehtivia.

Ilmatieteen laitoksella on operatiivisessa käytössä aaltopoijuja, jotka mittaavat aallokon ominaisuuksien lisäksi meren pintalämpötilaa, sekä pelkästään meren pintalämpötilaa mittaavia poijuja. Poijujen tiedonsiirto maihin tapahtuu satelliitin, matkapuhelinverkon tai HF-radiolinkin kautta

Tutkimuskäytössä Ilmatieteen laitoksella on vedessä tai jään mukana ajelehtivia poijuja, sukeltavia Argo-poijuja  sekä kiinteästi asennettuja poijuja. Useimmiten poijujen avulla mitataan meren lämpötilaa ja suolaisuutta, mutta myös meriveden happipitoisuutta, hiilidioksidipitoisuutta ja bio-optisia ominaisuuksia mittaavia mittalaitteita tai antureita voidaan asentaa poijuihin tai niiden alapuolelle. Ajelehtivien poijujen avulla saadaan tietoa jään ja veden liikkeistä.

aaltopoiju merellä

Aaltopoijut

Ilmatieteen laitos mittaa Suomea ympäröivillä merialuilla avovesikausina aallokkoa ja meren pintalämpötilaa aaltopoijuilla.

Directional Waverider-aaltopoijut ovat varustettu kolmella kiihtyvyysanturilla sekä kompassilla, joiden avulla aallokon korkeus, periodi ja suunta saadaan mitattua. Poijuista kaksi, pohjoisen Itämeren ja Selkämeren poijut lähettävät havainnot Argos-satelliittien kautta, Perämeren poiju Iridium-satelliitin välityksellä. Suomenlahden poiju lähettää tiedot radioteitse vastaanottoasemalle kuten myös Helsingin kaupungin omistama Suomenlinnan poiju, jonka ylläpidosta Ilmatieteen laitos huolehtii.

Poiju mittaa aallokkoa 1600 sekunnin ajan ja laskee sen jälkeen aikasarjasta spektrin. Spektristä lasketaan integroidut perusparametrit kuten merkitsevä aallonkorkeus, huipun (modaalinen) periodi ja sitä vastaavat tulosuunta ja suunnan hajonta. Poijut ovat varustettu myös veden pintalämpötila-anturilla. Tiedot lähetetään puolen tunnin välein eteenpäin: Argos-satelliittien ylitystiheydestä riippuen havaintoja saadaan 0,5–2 tunnin välein, Iridium-satelliittiä käyttävästä Perämeren poijusta yleensä 0,5 tunnin välein. Mittauksen kellonaika kertoo 1600 sekunnin aikasarjan mittauksen aloitusajan.

Spektristä lasketut arvot:

 • Merkitsevä aallonkorkeus

 • Huipun (modaalinen) periodi: periodi jolla on suurin energia

 • Suunta: aallokon tulosuunta huipun periodin kohdalla

 • Suunnan hajonta: suunnan hajonta huipun periodin kohdalla

 • Veden pintalämpötila: mitattu 0,35-0,45 m pinnan alapuolelta

Poijut on sijoitettu avomerelle seuraaville merialueille:

 • Suomenlahti

 • Pohjoinen Itämeri

 • Selkämeri

 • Perämeri

 • Lisäksi Helsingin edustalla on Helsingin kaupungin vuonna 2016 hankkima aaltopoiju, Helsinki Suomenlinna.

Lue lisää poijujen tiedoista.

Pintalämpötilapoijut

Ilmatieteen laitos mittaa pintalämpötilaa avovesikautena Suomen rannikolla pintalämpötilapoijuilla.

Lämpötilapoijut on ankkuroitu rannikon uloimpien saarien tai karien suojaamille alueille paikkoihin, joissa ei ole veneliikennettä ja joissa mitattu pintalämpötila kuvastaa laajemman alueen tilannetta. Poijut lähettävät lämpötilahavainnon ja samalla myös paikkatietonsa tunnin välein Iridium-satelliitin välityksellä maihin. Lämpötilan mittaussyvyys on hieman alle 20 cm. Operatiivisten mittausten aloitusvuosi on 2016.

Poijut ovat MetOceanin iSVP-poijuja (http://www.metocean.com/products/metocean-systems/ice-management/polar-isvp), jotka on modifioitu ankkurointia varten. Anturi on U.S. Sensorin valmistama (http://www.ussensor.com/products/thermistors/leaded-thermistors/interchangeable-thermistors/ultra-precision-interchangeable-thermistor). Anturin tarkkuus on valmistajan mukaan 0,05 °C. Vertailumittausten perusteella lämpötilahavainnon tarkkuuden arvioidaan olevan käytännössä 0,2 °C luokkaa.

Poijut ovat väriltään oransseja ja niissä on valkoinen antennimainen osa. Poijun halkaisija on noin 35 cm ja poijun pinnassa on nimitarra (nimi on muotoa SST_) ja heijastintarroja.

Pintalämpötilapoijut on nimetty paikkakunnan ja läheisen saaren tai luodon mukaan:

 • Kotka Kuusenkari

 • Espoo Kytö

 • Hanko Längden

 • Kemiönsaari Kalvören

 • Uusikaupunki Vekara

 • Pori Kaijakari

 • Kalajoki Maakalla

 • Oulu Santapankki