ArcticTrucks

Ilmatieteen laitos ja VR Transpoint testaavat yhteistyössä Bolidenin Kevitsan kaivoksen kanssa Sodankylän ja Kemin välisellä tieosuudella tulevan vuoden aikana, miten liikenneturvallisuutta voidaan parantaa välittämällä paikallista sääinformaatiota suoraan ajoneuvosta toiseen.

Ilmatieteen laitoksen EAKR-rahoitteisessa Älykkäät Arktiset Rekat -tutkimushankkeessa kalustetaan kevään 2017 aikana useita VR Transpointin rekkoja kitkamittauslaitteilla. Rekat keräävät reaaliaikaista mittaustietoa tie- ja sääolosuhteista kitkamittauslaitteiden sekä ajoneuvon omia telemetriatietoa lukevilla laitteilla. Kevitsan kaivoksen rikastetta kuljettavat rekat ajavat joka arkipäivä käytännössä koko ajan vain muutaman tunnin tauolla Petkula−Kemi -välisellä tieosuudella. Sääolosuhteet tällä lähes 300 kilometrin osuudella ovat todella vaativia ja vaihtelevia.

Pääasiallinen rekkojen ajoreitti on Sodankylän Petkulassa sijaitsevan Boliden Kevitsa Mining Oy:n kaivoksen ja Kemin merisataman välinen tieosuus. Mittaukset jatkuvat ajoneuvojen operatiivisen toiminnan ohessa ainakin syksyyn 2018 ja siitä eteenpäin niin kauan kuin liikennöinti jatkuu ja mittauskalusto pysyy toimintakuntoisena.  Hankkeessa mukana on Lapin ammattikorkeakoulu, ja hankkeen rahoitusta hallinnoi Lapin Liitto.

Järjestelmä hyödyntää myös kokeellista tiesääasemaa. Tiesääasema sijaitsee E75-tien varressa Sodankylän keskustasta etelään päin. Tiesääasema on rakennettu älytiehankkeita silmällä pitäen. Tutkimusasema on tavallisempien tiesääasemamittausten ja kelikameroiden lisäksi varustettu mm. monipuolisilla langattomilla kommunikaatiojärjestelmillä, jotka mahdollistavat autojen ja aseman välisen kommunikoinnin. Autoilta kerätään tietoa mm. tien pinnasta, kitkasta ja lämpötilasta tiesääasemamittausten tueksi.

Testien tavoitteena on rakentaa havaintomateriaalin perusteella nykyistä kehittyneempiä tiesääpalveluja, joissa tiesäätiedot kulkevat suoraan kuljettajille autosta toiseen. Ajoneuvot tuottavat jo nyt monenlaista havaintomateriaalia, joita voidaan käyttää luomaan uusia liikenteen sää-, turvallisuus, ja mukavuuspalveluita. Testin tavoitteena on selvittää, miten ajoneuvoihin voidaan tuottaa yksilöllisiä kohdennettuja palveluita reaaliajassa tietyllä tieosuudella.