Aaltohavainnot

Valitse havainto-
asema
Merkitsevä aallon-
korkeus
Korkein yksittäinen
aalto (laskennallinen)
Aallokon tulo-
suunta
Pintaveden
lämpötila
Tuorein
havainto
Poijun
sijainti
1. Pohjoinen Itämeri2.4 m4.3 m211° (SW)7.14 °C23.10 07:3059°15’ N 21°00’ E
2. Suomenlahti1.9 m3.4 m248° (W)6.45 °C23.10 07:3059°58’ N 25°14’ E
3. Selkämeri1.2 m2.2 m358° (N)5.13 °C23.10 07:3061°48’ N 20°14’ E
4. Perämeri1.1 m2 m345° (N)5.03 °C23.10 07:3064°41’ N 23°14’ E
5. Helsinki Suomenlinna0.7 m1.3 m202° (S)4.76 °C23.10 07:0060°07’ N 24°58’ E


Merkitsevä aallonkorkeus: mitattu arvo (sininen), aaltomallin ennuste (punainen). Kun poiju ei ole meressä tai havaintodataa ei ole muuten saatavilla, näytetään kuvassa sekä taulukossa aaltomallilla laskettu arvo (kuvassa aniliininpunainen). Nuoli kuvaa aallokon etenemissuuntaa.

Arvio korkeimmasta yksittäisestä aallosta ei perustu suoraan mittaukseen yksittäisestä aallosta, vaan se lasketaan merkitsevästä aallonkorkeudesta.

Ilmatieteen laitoksella on Itämerellä neljä aaltopoijua. Nämä poijut sijaitsevat Pohjoisella Itämerellä, Suomenlahdella, Selkämerellä sekä Perämerellä. Lisäksi Ilmatieteen laitos hallinnoi Suomenlinnan edustalle ankkuroitua Helsingin kaupungin aaltopoijua.

Aaltopoijut nostetaan merestä ennen merialueiden jäätymistä ja lasketaan keväällä jäiden lähdettyä.

Lisätietoa: